Obec Strančice N e o f i c i á l n í
i n t e r n e t o v é
s t r á n k y
Zápisy finančního výboru (FV):

Zápis FV ze dne 25.6.2014

Zápis FV ze dne 17.9.2014

Zápis FV ze dne 26.2.2015

Zápis FV ze dne 29.8.2015
(tento zápis mi byl doručen již 24.8.2015, datum uvedené v zápisu tedy zjevně nesouhlasí)

Zápis FV ze dne 28.11.2016

Zápis FV ze dne 2.2.2017

Zápis FV ze dne 24.4.2017

Zápis FV ze dne 23.11.2017

Zápis FV ze dne 15.2.2018

Zápis FV ze dne 9.4 .2018


Zápisy kontrolního výboru (KV):

Zápis KV ze dne 26.11.2012

Zápis KV ze dne 7.1.2013

Zápis KV ze dne 8.4.2013

Zápis KV ze dne 7.6.2013

Zápis KV ze dne 18.10.2013

Zápis KV ze dne 7.2.2014

Zápis KV ze dne 6.2.2015

Zápis KV ze dne 22.2.2016

Zápis KV ze dne 23.5.2016

Zápis KV ze dne 6.2.2017

Zápis KV ze dne 15.5.2017

Zápis KV ze dne 18.9.2017

Zápis KV ze dne 23.7.2018


Zápisy Osadního výboru Všechrom:

Zápisy OV Všechrom jsou k dispozici na stránkách OV.


Zápisy stavební komise (SK):

Zápisy SK za rok 2014

Pozn.: Od října 2014 stavební komise neexistuje.


Zápisy komise pro životní prostředí a dopravu (KŽP):

Zápis KŽP ze dne 16.2.2015

Zápis KŽP ze dne 20.3.2015

Zápis KŽP ze dne 23.4.2015

Zápis KŽP ze dne 19.10.2015

Zápis KŽP ze dne 28.12.2015

Zápis KŽP ze dne 25.2.2016

Zápis KŽP ze dne 21.3.2016

Zápis KŽP ze dne 5.9.2016

Zápis KŽP ze dne 24.10.2016

Zápis KŽP ze dne 11.11.2016

Zápis KŽP ze dne 14.12.2016

Zápis KŽP ze dne 18.9.2017

Zápis KŽP ze dne 23.10.2017

Zápis KŽP ze dne 13.11.2017

Zápis KŽP ze dne 18.12.2017

Zápis KŽP ze dne 31.1.2018

Zápis KŽP ze dne 22.2.2018

Zápis KŽP ze dne 12.3.2018

Zápis KŽP ze dne 13.3.2018

Zápis KŽP ze dne 26.3.2018

Zápis KŽP ze dne 19.4.2018

Zápis KŽP ze dne 24.9.2018

Zápis KŽP ze dne 23.10.2018


Tyto stránky spravuje Ing. Pavel Soukup, zastupitel obce Strančice v letech 2014÷2018. Poslední aktualizace 29.10.2018, od ustavujícího zasedání dne 30.10.2018 už by měly být veškeré další zápisy opět dostupné na oficiálních stránkách obce (www.strancice.cz).